Monthly Archives: જુલાઇ 2013

પરીક્ષા..!


જીવનની પરીક્ષાને અનુલક્ષીને એક રચના તમારી સમક્ષ હાજર કરી છે, આપના અમૂલ્ય અભિપ્રાયો અપેક્ષા, આભાર.. — ઈશ્વર પણ જાણે ઘણીવાર કમાલ કરી નાખે છે, ન આવડતા હોઈ એવા સવાલ કરી નાખે છે.. — જવાબ શોધતા વાર શું લાગે કે..! એ … Continue reading

Posted in મારા વિચારો કવિતામાં.. | 7 ટિપ્પણીઓ